วิธีการแชร์ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่บนอีเมล workD

Vasupon Wongviroje

อัปเดตครั้งล่าสุด 3 เดือนที่แล้ว

รายละเอียด

เนื่องจากข้อกำหนดของการส่งอีเมล workD นั้น จำกัดการส่งไฟล์งานรวมกันไม่เกิน 25 MB/ฉบับ ดังนั้นหากผู้ใช้งานจำเป็นต้องส่งไฟล์จำนวนมากและมีขนาดใหญ่ สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี


(หากใช้เมนูภาษาไทย โปรดเปรียบเทียบเมนูหน้าจอด้วยตัวเอง)

วิธีดำเนินการ

วิธีที่ 1 - ทำการบีบอัดไฟล์ขนาดใหญ่โดยการส่งแบบ Zip files

สำหรับวิธีนี้ท่านสามารถใช้โปรแกรม 7zip ที่มีมาพร้อมในทุก ๆ เครื่อง ทำการบีบอัดไฟล์

1. คลิกขวาที่ไฟล์หรือเลือกหลาย ๆ ไฟล์เพื่อบีบอัด

2. เลือก 7-Zip > Add to archive...

3. จากนั้นให้เลือกภาพดังนี้

- Archive format : zip

- Compression level : 9 - Ultra


4. คลิกที่ OK เพื่อเริ่มบีบอัดไฟล์

หมายเหตุ : การบีบอัดไฟล์นั้น จะทำให้ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ ลดขนาดได้เล็กน้อย แต่หากขนาดไฟล์โดยรวมยังเกิน 25 MB ให้ใช้วิธีที่ 2

วิธีที่ 2 - ทำการอัปโหลดไฟล์ไว้บน OneDrive ของ workD (แนะนำ)

ทำการฝากไฟล์ไว้ที่ OneDrive ของ workD ซึ่งสามารถฝากไฟล์ได้มากกว่า 25 MB ขึ้นไปโดยไม่จำเป็นต้องทำการบีบอัดไฟล์ โดยมีวิธีการทำดังต่อไปนี้


ขั้นตอนที่ต้องทำก่อนหน้า

- คุณจำเป็นต้องล็อกอิน workD บนหน้าเว็บไซต์ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการขั้นตอนที่ 1


1. คลิกที่ OneDrive ของ workD (หากมีหน้าจอให้ล็อกอินซ้ำ ให้กรอกอีเมล workD อีกครั้งแล้วระบบจะเข้าหน้า OneDrive อัตโนมัติสำหรับครั้งแรก)

2. คลิกที่ My files เพื่อเข้าสู่ Drive ของตัวเอง

3. คลิกที่โฟลเดอร์ Attachments (หากไม่มี ให้ดำเนินการสร้างด้วยตัวเอง)

4. คลิกที่ Add new โดยจะขออธิบายทีละส่วนดังนี้

  • 4.1 Folder หมายถึง การสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับงานที่จะแนบ (ใช้กรณีที่มีหลาย ๆ ไฟล์อยู่ในอีเมล 1 ฉบับ)
  • 4.2 Files upload หมายถึง การอัปโหลดไฟล์ 1 ไฟล์หรือมากกว่า 1 ไฟล์
  • 4.3 Folder upload หมายถึง การอัปโหลดไฟล์ทั้งโฟลเดอร์ที่มีอยู่ภายในคอมพิวเตอร์ (ขั้นตอนนี้ไม่ต้องสร้าง Folder ตามข้อ 4.1)

ซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการใช้ File upload สำหรับการส่งอีเมล

5. เลือกเมนู File upload ดังภาพ จากนั้นเลือกไฟล์ภายในเครื่องที่ต้องการอัปโหลด (หรือจะใช้วิธีการลากไฟล์ภายในเครื่องมายังหน้าจอนี้เพื่ออัปโหลด)

6. คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์ไปยังบุคคลอื่นหรืออีเมล

7. คลิกที่ไอคอน 👁️ และเลือก Can View เพื่อป้องกันการแก้ไขจากผู้ที่ได้รับ Link

8. คลิกที่ปุ่ม Copy link และนำ Link ดังกล่าวไปวางบนเนื้อหาอีเมลที่ต้องการส่งเป็นอันเสร็จสิ้น