วิธีการใช้ Microsoft Teams สำหรับการประชุมแบบรวดเร็ว

Vasupon Wongviroje

อัปเดตครั้งล่าสุด 4 เดือนที่แล้ว

รายละเอียด

ผู้ใช้งานสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการเข้าประชุมและจัดการประชุมได้จาก Link ดังกล่าว ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของ PDF

อ้างอิง